เว็บไซต์ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ ๒.๑ และ ๒.๒
หากท่านลืม Username และ Password หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้
และสำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามา ยังไม่มี Username และ Password
กรุณาติดต่อ ๐-๒๓๓๓-๐๒๖๐ หรือ ๐-๒๑๓๔-๙๐๕๖